top of page

【練習】感受甜/酸度

上一篇就講左關於香氣既練習,黎到口感又相對簡單得多。 味覺都係感受甜酸苦咸鮮加上似個觸覺更多既辣同質感。 關於甜/酸度相信唔駛多講,想確切感受下, 拎兩杯白酒,其中一杯正常,另一杯加糖/加檸檬汁,

咁就可以好清楚感受到甜/酸係點樣。 需要注意既係甜度高又會減低對酸既敏感度,反之亦然。 所以有時D酒好酸,但因為甜度高,所以你唔覺酸, 但其實脷既兩則有D麻,口水不斷湧出黎,呢個就係高酸既表現啦。 今次就簡單D, 下次再講D可能大家概念有D唔清晰既單寧同酒體。 Cheers~

0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page